Miljö

BERNT SANDBERG FUKTTEKNIK AB

Ett familjeföretag

Miljö

Bernt Sandberg Fuktteknik AB strävar mot att tillsammans med våra uppdragsgivare varje år minska vår negativa miljöpåverkan genom att ständigt verka för miljöanpassade lösningar.

 

Sedan 2007 revideras miljöarbetet årligen av Miljöstegen enligt Svensk Miljöbas och Stockholms stads miljödiplom. Dessutom genomförs var tredje år en tredjepartsrevision.

Vänligen kontakta oss om ni vidare vill diskutera vårt miljöarbete alt. ta del av vår miljöpolicy.

Bernt Sandberg Fuktteknik AB :: Vikingagatan 26 nb, 113 42 Stockholm :: 08-702 03 03