Arbetsmetod

BERNT SANDBERG FUKTTEKNIK AB

Ett familjeföretag

Arbetsmetod

Vid en vattenskada är det viktigt att sakkunnig snabbt är på plats för att ringa in skadeområdet vilket möjliggör ett snabbare åtgärdsprogram samt minimerar risken för följdskador.

 

Åtgärdsprogrammet är beroende av bland annat huskonstruktion, typ av lokal och omfattning. Oavsett typ av skada tillhandahåller vi alltid utrymmessnål, tyst och effektiv utrustning som löser problemen på bästa sätt.

 

Under avfuktningen gör vi regelbundna mätningar för att dokumentera utvecklingen. Vid eventuella frågor har ni alltid tillgång till samma person som arbetar med skadan.

 

.

 

Bernt Sandberg Fuktteknik AB :: Vikingagatan 26 nb, 113 42 Stockholm :: 08-702 03 03