Startsida

BERNT SANDBERG FUKTTEKNIK AB

Ett familjeföretag

Välkommen till Sandberg Fuktteknik!

Bernt Sandberg Fuktteknik AB är ett företag med över 25 års praktisk erfarenhet av fuktsanering och fuktmätning. Vi har varit verksamma i nuvarande form sedan 1994.

 

Vår affärsidé är att rekommendera objektiva, kostnadseffektiva och byggtekniskt korrekta åtgärdsförslag samt helhetslösningar vid skador orsakade av fukt. I detta ingår att tillhandahålla teknisk utrustning såväl som specialistkunskaper inom området.

 

Vi är medlemmar i Saneringföretagens Riksförbund.

 

.

 

Bernt Sandberg Fuktteknik AB :: Vikingagatan 26 nb, 113 42 Stockholm :: 08-702 03 03